luni, 7 februarie 2011

studiu de caz

Anexă. STUDIU DE CAZ
Studiu de caz nr. 1

B.O., 17 ani, elev în anul III, scoală de arte si meserii, mediul urban
B.O. este elev în ultimul an al unei scoli de arte si meserii aflate într-un cartier periferic al orasului B., fiind în vârstă de 17 ani. Provine dintr-o familie organizată, tatăl având studii superioare (potrivit declaraŃiilor lui B.O., este absolvent a două facultăŃi), iar mama este absolventă de liceu. În prezent locuieste cu sora sa mai mare, ambii fraŃi fiind lăsaŃi de câteva luni
în grija unei rude, deoarece părinŃii sunt plecaŃi în Italia. Motivul plecării din Ńară al părinŃilor este legătura acestora cu un caz de infracŃionalitate care a fost mediatizat de televiziune. A fost semnalat ca fiind un elev violent de către diriginta sa, care îl consideră un elev cu probleme si cu un comportament agresiv, implicat în diverse conflicte în scoală si în afara acesteia:
Elevul B.O. este unul dintre elevii care cauzează în prezent cele mai mari probleme. În special după ce părinŃii lui au plecat în străinătate, pur si simplu nu trece o lună fără să cauzeze un incident grav. Are mari probleme cu frecvenŃa, el este la scoala profesională în anul trei, dar profesorii au ajuns să tolereze absenŃa sa de la ore pentru că, atunci când este prezent, acestia reusesc cu greu să Ńină orele. E adevărat că nu face probleme la toate disciplinele, la mine la clasă este linistit, dar am profesori care nu-si pot impune autoritatea în faŃa sa, ci chiar au suferit agresiuni din partea lui. Cel mai recent incident este cel în care a scuipat o doamnă profesoară si a aruncat catalogul clasei pe geam.
Scoala în ansamblu este cunoscută ca fiind o scoală cu multe cazuri de violenŃă. Diriginta recunoaste că este o scoală cu un „prost renume”, desi are si rezultate bune si reuseste să îsi pregătească absolvenŃii pentru o meserie. Dar, atât în trecut cât si în prezent, nu s-au desfăsurat activităŃi de prevenire sau acŃiuni de prezentare a unor cazuri de către poliŃie, potrivit
declaraŃiilor lui B.O:
Nu, eu nu stiu să fi avut loc o astfel de activitate, că îmi spuneau si mie colegii. Nu prea cred că există interes pentru asa ceva, nu-si pierde nimeni vremea cu asta. Eu cred că nu are nici un rost la noi la scoală. Elevii sunt prea nebuni … e dezastru, bătăi, acte de vandalism …
Familia lui B.O se pare că nu are probleme deosebite, relaŃia dintre părinŃi fiind de înŃelegere, sau cel puŃin aceasta era
situaŃia înainte de plecarea părinŃilor din Ńară, dar tatăl era foarte puŃin prezent în familie. PărinŃii aveau venituri suficiente
si condiŃii de locuit decente (trei apartamente în proprietate). Înainte de plecarea din Ńară, părinŃii au vândut apartamentele si l-au lăsat pe B.O. în grija unei mătusi, împreună cu sora lui. Din declaraŃiile lui B.O., se pare că nu a avut conflicte majore cu părinŃii si nici nu a fost supus vreunui tratament violent nemeritat. Diriginta lui B.O. consideră însă că familia
este unul dintre factorii importanŃi pentru comportamentul violent al acestuia.
InfluenŃe negative are asupra lui B.O. si grupul de prieteni, unii fiind cu mult mai mari ca el, alŃii fiind deja persoane cu condamnări sau recunoscute în cartier ca fiind violente:
Principalele cauze cred că Ńin de părinŃi si apoi de anturaj. De părinŃi, pentru că ei nu numai că nu l-au certat, ci lau încurajat cu fiecare ocazie să fie durul scolii, atât cu ceilalŃi elevi, cât si cu cadrele didactice. Practic, este un copil care mi se pare scăpat din mână. De asemenea, are cercuri de prieteni nesănătoase, umblă cu personaje mult mai mari ca el, unele recunoscute ca fiind deosebit de violent, cu condamnări la activ, fără prea multă scoală, dar cu foarte mulŃi bani. Colegii îl privesc cu teamă si el face totul ca să iasă în evidenŃă. Totusi, cred că în primul rând
victimele sunt cadrele didactice.

Un comentariu:

 1. ELEVUL B.O.

  Puncte tari Puncte slabe
  - dorinţa de acceptare în grupul de egali.
  - îşi asumă şi îşi recunoaşte comportamentul violent.
  - capacitatea de a-şi motiva comportamentul; şi-a cerut scuze de la profesoara cu care a avut un conflict.
  - se consideră sociabil ;îi place să fie cunoscut de către „lume”
  - este sincer ;îşi recunoaşte accesele de „mânie” fără motiv
  - conştientizează că şcoala favorizează devianţa prin inexistenţa măsurilor corective. - agresivitatea; nu vrea sau nu ştie să îşi controleze furia
  - face din comportamentul său agresiv o calitate, prezentând o atitudine pozitivă faţă de agresivitate
  - consideră că şcoala este inutilă.
  - dorinţa de a se evidenţa prin impulsivitate
  - atracţia pentru filmele care promovează violenţa


  FAMILIA
  Puncte tari Puncte slabe
  - studiile părinţilor
  - nivelul bun al veniturilor
  - educaţia dată copiilor fără comportament violent - neconştientizarea disfuncţiilor în educaţia dată copiilor
  - model inadecvat pentru copii ; tatăl a fost violent cu profesorii.
  - plecarea părinţilor în străinătate creează un dezechilibru emoţional intens.
  - doar tatăl are autoritatea recunoscută, mama nu este valorizată ca părinte
  - părinţii înşişi încalcă reguli; probleme judiciare


  ŞCOALA
  Puncte tari Puncte slabe
  - este recunoscută valoarea unor profesori dar foarte puţini la număr.
  - un anume” prost renume” al şcolii
  - lipsa activităţilor de prevenire a violenţei
  - profesori care sunt violenţi şi generează violenţa
  - acuzaţiile aduse cadrelor didactice de către B.O., acesta afirmând că sunt neputincioase în faţa violenţei, corupte, că motivează absenţe şi promovează elevi pe bani.
  - părerea proastă a dirigintei despre elev, deşi declară că, la orele ei, elevul este „liniştit”.
  - sancţiunile aplicate de către şcoală nu au fost pe măsura faptelor, elevul însuşi recunoscând acest lucru.
  ANTURAJUL
  Puncte tari Puncte slabe
  - are prieteni în compania cărora se simte bine. - prietenii sunt “ certaţi cu legea”, grupul este format din delincvenţi.

  Cauzele sunt multiple, iar soluţiile greu de formulat. Şi totuşi:
  1. Neimplicarea familiei; lipsa unui stil educaţional sănătos din partea părinţilor; SOLUŢIE posibilă: mama şi tata să ia decizii împreună, să le aplice solidar. Reîntoarcerea acasă ar fi o necesitate. Nu doar material trebuie sprijiniţi copii ci mai ales, spiritual.
  2. Anturajul nefericit , forma din delincvenţi , oameni certaţi cu legea. SOLUŢIE posibilă : familia îl poate determina să renunţe la anturaj. Consilierea psihologică ar putea fi de folos, pentru a-l ajuta să descopere singur de ce nu sunt buni prietenii săi.
  3. Şcoala prezentată nu este un mediu „ sănătos” de educaţie. SOLUŢIE posibilă: IŞJ ar trebui să ia măsuri de control şi îndrumare, pentru a se reinstitui ordinea şi disciplina. Şcoala ar trebui să elaboreze o strategie de combatere şi prevenire a violenţei în şcoală care să depăşească nivelul formal.

  RăspundețiȘtergere