luni, 7 februarie 2011

Paşi în implementarea unui program de peer mediation

Paşi în implementarea unui program de peer mediation în şcoală
Pregătirea introducerii sistemului de peer mediation
- Studierea necesităţii implementării programului prin observaţie în clase, pe coridoare; aplicarea de chestionare, realizarea de interviuri cu profesori, directori, elevi, părinţi; studierea unor rapoarte referitoare la violenţa verbală şi fizică din şcoală; opinia grupurilor este analizată
- Stabilirea criteriilor de selecţie a unui număr de 10-15 elevi mediatori care vor fi pregătiţi în a-şi dezvolta următoarele categorii de competenţe: cunoaştere de sine, empatie, gestionarea sentimentelor, motivare, competenţe sociale.
- Motivarea şi obţinerea acceptului implementării proiectului.
Asigurarea funcţionării sistemului
După stabilirea locaţiei , regulilor de desfăşurare şi a duratei unei sesiuni de mediere, se trece la aplicarea proiectului, respectându-se următorii paşi:
Introducere, Definirea problemei, Stabilirea nevoilor, Stabilirea unei înţelegeri, Realizarea unei înţelegeri scrise, Monitorizarea medierii şi încheierea procesului de mediere
După fiecare etapă, grupul de elevi mediatori va avea întâlniri cu profesorul coordonator pentru a evalua rezultatele şi a realiza corecţii.
Promovarea sistemului în şcoală şi comunitate şi informarea elevilor
Rapoarte scrise adresate conducerii
Expoziţii
Publicarea în revista/website-ul şcolii
Promovarea în media locală a proiectului
Monitorizarea şi evaluarea eficienţei sistemului
Crearea unei baze de date şi înregistrarea cazurilor de violenţă, putând evalua astfel creşterea sau scăderea cazurilor, respective eficienţa proiectului
Dificultăţi ce pot apărea
- lipsa timpului
- dificultăţi în selectarea grupului de elevi mediatori
-lipsa de implicare din partea conducerii şi a profesorilor
- colaborarea ineficientă a celor implicaţi, care poate duce la lipsa rezultatelor
Măsuri de depăşire
O mai bună promovare în consiliul elevilor, profesoral
Evidenţierea rezultatelor
Implicarea părinţilor elevilor mediaţi/mediatori

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu